Pages

Wednesday, November 16, 2016

Zbog bundeve.

Dugo mi se nije pisalo za blog. U početku sam znala sjesti i gledati u prazan ekran, a onda sam se prestala truditi pa više nisam niti palila kompjuter. Gotovo sam uspjela zaboraviti da je ikada postojao. No, ipak...